C# İle TXT Dosyasına Veri Kaydetme Kodu

C# İle TXT Dosyasına Veri Kaydetme Kodu

4 Mayıs 2021 0 Yazar: ODEL

Bu kodlar sayesinde C# ile txt uzantılı dosyalarınıza veri kaydedebilirsiniz.

                    

StreamWriter SW = File.AppendText(Application.StartupPath + "\\dosya.txt");
string satır = "Yazılacak Yazı";
SW.WriteLine(satır);
SW.Close();