Visual Basic Listbox a TXT Verilerini Yükleme

Visual Basic Listbox a TXT Verilerini Yükleme

Aşağıdaki kodların amacı txt dosyasındaki verileri programınızdaki listbox nesnesine aktarmaktır.

Private Sub Command1_Click()
Dim BulunanKelimeler As String
Open "C:\test.txt" For Input As #1
List1.Clear
While Not EOF(1)
Input #1, StringHold
List1.AddItem BulunanKelimeler
Wend
Close #1
End Sub

What's Your Reaction?

like
1
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0